Egendomsskydd

Egendomsskydd är allt skydd för försäkringstagarens fysiska egendom, som till exempel fordon, fartyg (båt) och lösöre. Detta gäller både hemma och i vissa fall borta. Det så kallade bortaskyddet är beloppsbegränsat.

Egendomsskydd ingår i halv- eller helförsäkring av bil eller båt.
I hemförsäkringen ingår ett skydd mot egendomsskador som uppkommer genom brand, stöld och skadegörelse.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00