Den försäkrade

Den person vars liv är försäkrat genom en livförsäkring eller en efterlevandepension.

I sakförsäkring är den försäkrade den som äger den försäkrade egendomen.

Den försäkrade är skild från förmånstagaren.


[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00