Den försäkrade

Den person vars liv är försäkrat genom en livförsäkring eller en efterlevandepension.

I sakförsäkring är den försäkrade den som äger den försäkrade egendomen.

Den försäkrade är skild från förmånstagaren.


[ Tillbaka ]