Byggyta


Byggyta är ett begrepp som används i samband med tecknande av fritidshus- eller villaförsäkring. Byggytan definieras som den yta på marken som en byggnad upptar. För en rektangulär byggnad innebär detta husets längd multiplicerat med husets bredd i meter, vilket ger byggytan uttryckt i kvadratmeter.

Byggyta i kombination med byggnadstyp (hur många våningar huset har, och om det har källare, vind och/eller souterrängplan) ger försäkringsbolaget en bra bild av husets storlek. Försäkringsbolaget kan därmed enklare beräkna uppbyggnadskostnad, vilket påverkar premiens storlek.

För att ytterligare specificera byggnadens storlek och beskaffenhet, använder sig vissa försäkringsbolag även av begreppet boyta.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00