Bostadsrättstillägg

Ett tillägg till din hemförsäkring.

När du bor i en bostadsrätt äger du själv ytskikt samt fasta hushållsmaskiner och vitvaror i lägenheten (eller bostadsrättsradhus som också är en boendeform för bostadsrätt).

Detta till skillnad från en hyresrätt där fastighetsägaren äger dessa föremål och har underhållsskyldighet för.

Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna enbart ett bostadsrättstillägg som fristående försäkring, alltså utan själva hemförsäkringen. Detta kan vara aktuellt om du äger en bostadsrätt som du hyr ut i andra hand. Du är då skyldig att försäkra din egendom, men du har din hemförsäkring i den bostad där du själv bor. De som hyr din bostad har en egen hemförsäkring (utan bostadsrättstillägg).

Exempel på vilken försäkring som ersätter vad, vid omfattande skador i en bostadsrättsfastighet:
Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring ersätter skador på själva byggnaden inklusive fasad, bjälklag, fundament samt vatten- och avloppsstammar, och dylikt.

Din hemförsäkring ersätter skador på din lösa egendom i lägenheten. Ditt bostadsrättstillägg ersätter vissa skador på ytskikt (tapeter, målarfärg, kakel i bad och kök, med mera), samt vitvaror och fast installerade hushållsmaskiner. Dock är det vanligt att ersättning för yt- och tätskikt (våtrumsmattor) är undantagna vid läckageskador.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00