Anskaffningsvärde

Din kostnad för att anskaffa en viss egendom. Anskaffningsvärdet är skilt från marknadsvärdet.

När du får ersättning för en skada, är det marknadsvärdet som ersätts, inte anskaffningsvärdet. Marknadsvärdet bestäms genom att försäkringsbolaget vid skadereglering undersöker marknaden (ofta andrahandsmarknaden). För vissa skador använder man vid reglering inte det faktiska marknadsvärdet, utan istället fastställda avskrivningstabeller som återfinns i de fullständiga villkoren.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00