Affektionsvärde

Med affektionsvärde menas det personliga värde som människor fäster till vissa föremål.

Vid värdering av egendom ska man ej ta hänsyn till affektionsvärde vid uppskattning av ett valbart försäkringsbelopp (till exempel lösöre). Försäkringsbolaget beaktar ej affektionsvärde vid reglering av en eventuell egendomsskada.

[ Tillbaka ]