Affektionsvärde

Med affektionsvärde menas det personliga värde som människor fäster till vissa föremål.

Vid värdering av egendom ska man ej ta hänsyn till affektionsvärde vid uppskattning av ett valbart försäkringsbelopp (till exempel lösöre). Försäkringsbolaget beaktar ej affektionsvärde vid reglering av en eventuell egendomsskada.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00