Återförsäkring

Detta innebär att försäkringsbolag och försäkringsgivare försäkrar sina egna åtaganden hos större aktörer, återförsäkringsbolag.

Företag återförsäkrar alltså risker i form av ersättningsskyldigheter mot sina kunder, genom att återförsäkra sig i andra bolag. Säkerheten i försäkringskedjan är stark. Försäkringsbolagen utfärdar försäkringar, och antingen själva eller genom försäkringsgivare. För att få vara försäkringsgivare måste bolag i Sverige inneha tillstånd av Finansinspektionen. Försäkringsgivarna är i sin tur återförsäkrade hos större, internationella återförsäkringsbolag.

På så sätt är försäkringstagarna skyddade även om ett enskilt försäkringsbolag råkar ut för ovanligt många skadeutbetalningar under en viss tid, till exempel i händelse av naturkatastrofer.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00