Ägarbyte av fordon

När ett fordon byter ägare, oftast genom försäljning av fordonet från en person till en annan.

På ägarbyteshandlingen, som alltid är en del av fordonets registreringsbevis, fyller köpare och säljare i ägarbytesdatum. När blanketten inkommer till Vägverket så registrerar de bytet. Det är viktigt att du vid ett fordonsbyte, framförallt om du är köpare, är införstådd med vilket datum du och säljaren tillsammans skriver för ägarbyte.

Du är skyldig att ha en trafikförsäkring från och med det datum som registreras i Centrala Bilregistret, dit anmälan om ägarbyte skickas.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00