Styrelse / ledande befattningshavare


Daniel Soussan

Styrelseordförande sedan 2016. Född 1972. Grundare av Insplanet.
Övriga styrelseuppdrag: Daniel Soussan AB, Swedish Motor Advisors AB, samt ett antal mindre privata bolag.
Ledamot i Insplanet sedan: 1999.
Antal: 4 042 302 aktier genom bolag.*
Utbildning: fil.mag. ekonomi, Stockholms Universitet.

David Frykman

Ledamot. Född 1972. Bedriver investeringsverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Fasty Holding AB, Globesoft TopCo AB, Atronic Holding AB, Matsmart AB samt ett antal mindre privata bolag.
Ledamot i Insplanet sedan: 2009.
Antal: 81 028 aktier genom bolag och försäkring.*
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Kandidatexamen Psykologi, Stockholms Universitet.

Peter Carlsson

Ledamot. Född 1970.
Övriga styrelseuppdrag: Clearlii AB, Vendre AB, Per Leandersson Bridge och Utbildning AB, Hakarp Invest AB, Penthouse Properties Sweden AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2014.
Antal: 10 000 aktier.*
Utbildning: Civilekonom, Jönköping International Business School.

Emil Viklund

Ledamot. Född 1982. Chief Financial Officer Bonnier News.
Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Filmindustri, Motion Blur AS, samt styrelseuppdrag för bolag inom Bonnier News.
Ledamot i Insplanet sedan: 2016.
Antal: 0 aktier.*
Utbildning: : Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Jonas Tellander

Ledamot. Född 1970. VD och grundare av Storytel.
Övriga styrelseuppdrag: Storytel AB (publ) samt ett flertal dotterbolag inom koncernen och Tellander Holding AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2016.
Antal: 100 000 aktier.*
Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik Lunds Tekniska Högskola. MBA INSEAD.

* Per 2016-12-31.


Personer i ledande befattning

Tomas Jonson

Verkställande direktör. Född 1980.
Anställd sedan: 2011.
Antal: 98 929 aktier genom försäkring.*
Utbildning: Kandidatexamen, London School of
Economics and Political Science (LSE).

Johan Andersson

CIO. Född 1973.
Anställd sedan: 1999.
Antal: 158 266 aktier.*
Utbildning: Gymnasieutbildning.

Sebastian Franzén

Affärsområdeschef Försäkring (Insplanet). Född 1977.
Anställd sedan: 2004.
Antal: 0 aktier.*
Utbildning: PEO programmet vid Södertörns Högskola.

Fabian van Beirs

Affärsområdeschef Personal Finance (MyLoan). Född 1988.
Anställd sedan: 2014.
Antal: 0 aktier.*
Utbildning: Kandidatexamen vid Lunds Universitet.

* Per 2016-12-31.

Kalendarium


Datum för publicering av finansiell information


- Delårsrapport januari till juni, 24 aug 2017
- Delårsrapport januari till september, 23 nov 2017
- Bokslutskommuniké januari till december, 22 feb 2018

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00