Styrelse / ledande befattningshavare


Emil Viklund

Styrelseordförande sedan 2017. Född 1982. Chief Financial Officer Bonnier News.
Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Filmindustri, Motion Blur AS samt styrelseuppdrag för bolag inom Bonnier News.
Ledamot i Insplanet sedan: 2016.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Jennifer Berger

Ledamot. Född 1981. Senior Associate/Advokat Kanter Advokatbyrå.
Övriga styrelseuppdrag: Advokat Omar Berger AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2017.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: Jur. kand., Uppsala Universitet.

Peter Carlsson

Ledamot. Född 1970.
Övriga styrelseuppdrag: Clearlii AB, Vendre AB, Per Leandersson Bridge och Utbildning AB, Hakarp Invest AB, Penthouse Properties Sweden AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2014.
Aktier: 10 000 aktier.*
Utbildning: Civilekonom, Jönköping International Business School.

Daniel Soussan

Ledamot. Född 1972. Grundare av Insplanet.
Övriga styrelseuppdrag: Daniel Soussan AB, Swedish Motor Advisors AB samt ett antal mindre privata bolag.
Ledamot i Insplanet sedan: 1999.
Aktier: 4 042 302 aktier.*
Utbildning: fil.mag. ekonomi, Stockholms Universitet.

Jonas Tellander

Ledamot. Född 1970. VD och grundare av Storytel.
Övriga styrelseuppdrag: Storytel AB (publ) samt ett flertal dotterbolag inom koncernen samt Tellander Holding AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2016.
Aktier: 100 000 aktier.*
Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola. MBA INSEAD.

* Per 2016-12-31.


Personer i ledande befattning

Tomas Jonson

Verkställande direktör. Född 1980.
Anställd sedan: 2011.
Aktier: 98 929 aktier.*
Utbildning: Kandidatexamen, London School of Economics and Political Science (LSE).

Johan Andersson

CIO. Född 1973.
Anställd sedan: 1999.
Aktier: 158 266 aktier.*
Utbildning: Gymnasieutbildning.

Sebastian Franzén

Affärsområdeschef Försäkring (Insplanet). Född 1977.
Anställd sedan: 2004.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: PEO programmet, Södertörns Högskola.

Fabian van Beirs

Affärsområdeschef Personal Finance (MyLoan). Född 1988.
Anställd sedan: 2014.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: Kandidatexamen, Lunds Universitet.

* Per 2016-12-31.

Kalendarium


Datum för publicering av finansiell information


- Delårsrapport januari till juni, 24 aug 2017
- Delårsrapport januari till september, 23 nov 2017
- Bokslutskommuniké januari till december, 22 feb 2018

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00