Styrelse / ledande befattningshavare


Emil Viklund

Styrelseordförande sedan 2017. Född 1982. Chief Financial Officer Bonnier News.
Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Filmindustri, Motion Blur AS samt styrelseuppdrag för bolag inom Bonnier News.
Ledamot i Insplanet sedan: 2016.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Jennifer Berger

Ledamot. Född 1981. Senior Associate/Advokat Kanter Advokatbyrå.
Övriga styrelseuppdrag: Advokat Omar Berger AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2017.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: Jur. kand., Uppsala Universitet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Peter Carlsson

Ledamot. Född 1970.
Övriga styrelseuppdrag: Clearlii AB, Vendre AB, Per Leandersson Bridge och Utbildning AB, Hakarp Invest AB, Penthouse Properties Sweden AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2014.
Aktier: 10 000 aktier.*
Utbildning: Civilekonom, Jönköping International Business School.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Daniel Soussan

Ledamot. Född 1972. Grundare av Insplanet.
Övriga styrelseuppdrag: Daniel Soussan AB, Swedish Motor Advisors AB samt ett antal mindre privata bolag.
Ledamot i Insplanet sedan: 1999.
Aktier: 4 042 302 aktier.*
Utbildning: fil.mag. ekonomi, Stockholms Universitet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Jonas Tellander

Ledamot. Född 1970. VD och grundare av Storytel.
Övriga styrelseuppdrag: Storytel AB (publ) samt ett flertal dotterbolag inom koncernen samt Tellander Holding AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2016.
Aktier: 100 000 aktier.*
Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola. MBA INSEAD.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

* Per 2017-12-29.


Personer i ledande befattning

Tomas Jonson

Verkställande direktör sedan 2016. Född 1980.
Anställd sedan: 2011.
Aktier: 309 365 aktier.*
Utbildning: Kandidatexamen, London School of Economics and Political Science (LSE).

Tomas Jonson har varit anställd på Insplanet sedan 2011, och VD sedan i maj 2016. Före rollen som VD var Tomas Insplanets CFO samt vice VD. Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO på Opus Group (2008-11), Corporate Finance på Nordea Bank (2005-8) och Leveraged Finance på Royal Bank of Scotland (2004-5).

Johan Andersson

CIO sedan 1999. Född 1973.
Anställd sedan: 1999.
Aktier: 158 266 aktier.*
Utbildning: Gymnasieutbildning.

Johan Andersson har varit anställd på Insplanet sedan 1999, och har sedan start varit ansvarig för Insplanets tekniska utveckling i rollen som CIO. Har tidigare erfarenhet som formgivare och systemutvecklare.

Sebastian Franzén

Affärsområdeschef Försäkring (Insplanet) sedan 2016. Född 1977.
Anställd sedan: 2004.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: PEO programmet, Södertörns Högskola.

Sebastian Franzén har varit anställd på Insplanet sedan 2004, och Affärsområdeschef sedan i maj 2016. Före rollen som Affärsområdeschef har Sebastian varit anställd som Försäljningschef (2014-16), Kundtjänstchef (2006-13), Kundtjänstmedarbetare (2005) och Försäkringsrådgivare (2004-5). Har tidigare erfarenhet som Säljare/rådgivare på Exceed (2003).

Fabian van Beirs

Affärsområdeschef Personal Finance (MyLoan) sedan 2016. Född 1988.
Anställd sedan: 2014.
Aktier: 0 aktier.*
Utbildning: Kandidatexamen, Lunds Universitet.

Fabian van Beirs har varit anställd på Insplanet sedan 2014, och Affärsområdeschef sedan i maj 2016. Före rollen som Affärsområdeschef var Fabian van Beirs Försäljningschef för MyLoan. Tidigare arbetslivserfarenhet: Account Manager på Academic Work AB (2014), Trader på Touchbet LTD (2013) och Intern på Chinsay AB (2012).

* Per 2017-12-29.

Kalendarium


Datum för publicering av finansiell information


- Delårsrapport januari till september, 22 nov 2018
- Bokslutskommuniké januari till december, 21 feb 2019

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00