Pressrum Insplanet


Välkommen! Här hittar du pressutskick, logotyper och annat pressmaterial. Är du något du inte hittar eller har frågor? Kontakta oss.

Senaste pressmeddelanden

(regulatoriska)

2019-05-29
Årsredovisning 2018

2019-05-23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2018-11-14
Insplanets ansökan om avnotering godkänd

2018-11-12
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2018-11-12
Zmarta påkallar tvångsinlösen, Insplanet ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

2018-08-31
Uttalande från den oberoende budkommittén för Insplanet med anledning av det kontanta offentliga uppköpserbjudandet från Zmarta

2018-08-23
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2018
"Blandad utveckling under det andra kvartalet, som till stor del präglats av anpassningar inför den nya dataskyddsförordningen och systemskifte inom MyLoan"

2018-05-24
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2018

2018-05-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2018
"Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning"

2018-05-03
Årsredovisning 2017

2018-04-24
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2018-03-12
Valberedning inför årsstämma 2018

2018-02-22
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017
"Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Intäkterna ökar med 19 procent och uppgår till drygt 30 MSEK under det fjärde kvartalet. "

2017-11-23
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017
"God tillväxt och underliggande utveckling i alla verksamhetsdelar. Ökade satsningar i varumärkesbyggande marknadsföring och affärsutveckling drar ned kvartalets resultat."

2017-08-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2017
"Fortsatt god tillväxt även under det andra kvartalet i år"

2017-06-28
Insplanet ökar ägandet i Motormäklaren och planerar inom kort att lansera en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under varumärket Cardrop
Insplanet AB (publ) har idag tecknat avtal om att investera 6,3 MSEK i det delägda dotterbolaget Swedish Motor Advisors AB (”SMA”) som idag bedriver en bilförmedlingstjänst under varumärket Motormäklaren i Stockholmsregionen. Syftet med investeringen är att vidareutveckla och förstärka SMA’s position inom digitala förmedlingstjänster av personbilar.

2017-05-24
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2017

2017-05-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2017
"Stark tillväxt och momentum i verksamheten"

2017-05-03
Årsredovisning 2016

2017-04-24
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2017-02-23
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016
"Positiv utveckling i hela verksamheten med en organisk tillväxt om drygt 20 procent under det fjärde kvartalet. Resultatet belastas av fortsatt ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet"

2016-12-27
Kommuniké från extra bolagsstämma i Insplanet AB (publ) den 27 december 2016

2016-11-25
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (PUBL)

2016-11-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
"Stark tillväxt inom affärsområde Försäkring. Resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet."

2016-10-28
Valberedning inför årsstämma 2017

2016-08-25
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2016
"Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, ökade totalt med 14 procent under det andra kvartalet. Rörelseresultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilen."

2016-06-22
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 22 juni 2016

2016-05-31
Styrelsen utser Tomas Jonson till ny VD för Insplanet

2016-05-31
Insplanets valberednings förslag till årsstämman 2016

2016-05-19
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2016-05-19
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2016
"Nyförsäljningsintäkterna ökade med 9 procent, resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i marknadsföring och affärsutveckling"

2016-04-28
Årsredovisning 2015

2016-04-18
Bonnier avstår från att förvärva aktier med stöd av utställda köpoptioner men kvarstår som storägare i Insplanet

2016-04-04
Insplanet investerar i Motormäklaren

2016-03-30
Insplanet flyttar fram årsstämma till den 22 juni 2016

2016-02-18
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015
"Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet"

2015-11-19
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015
"Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån"

2015-10-22
Insplanet AB (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant

2015-10-20
Valberedning inför årsstämma 2016

2015-08-20
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2015
"Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet"

2015-05-21
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 21 maj 2015

2015-05-21
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2015
"Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet"

2015-04-20
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2015-03-31
Årsredovisning 2014

2015-02-19
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014
"Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet"

Visa alla »


Insplanet i media


2013


2013-07-04 Aftonbladet.se "Stora skillnader i premiehöjningar"

2013-01-23 Di.se "Se upp för försäkringsbluffen"

2013-01-08 Di.se "Spara pengar på rätt bilförsäkring"

Visa alla »

Presskontakt

Anna Wirén

Chief Marketing Officer
+46 708642162
anna.wiren@zmartagroup.com

Logotype


Logotypen skall användas mot vit bakgrund. Inga ändringar på t ex. färger eller beskärning får göras.

Insplanet logotype payoff orange
Ladda ner (.svg)


Reklamfilm