Pressrum Insplanet


Välkommen! Här hittar du pressutskick, logotyper och annat pressmaterial. Är du något du inte hittar eller har frågor? Kontakta oss.

Senaste pressmeddelanden

(regulatoriska)

2019-05-29
Årsredovisning 2018

2019-05-23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2018-11-14
Insplanets ansökan om avnotering godkänd

2018-11-12
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2018-11-12
Zmarta påkallar tvångsinlösen, Insplanet ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

2018-08-31
Uttalande från den oberoende budkommittén för Insplanet med anledning av det kontanta offentliga uppköpserbjudandet från Zmarta

2018-08-23
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2018
"Blandad utveckling under det andra kvartalet, som till stor del präglats av anpassningar inför den nya dataskyddsförordningen och systemskifte inom MyLoan"

2018-05-24
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2018

2018-05-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2018
"Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning"

2018-05-03
Årsredovisning 2017

2018-04-24
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2018-03-12
Valberedning inför årsstämma 2018

2018-02-22
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017
"Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Intäkterna ökar med 19 procent och uppgår till drygt 30 MSEK under det fjärde kvartalet. "

2017-11-23
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017
"God tillväxt och underliggande utveckling i alla verksamhetsdelar. Ökade satsningar i varumärkesbyggande marknadsföring och affärsutveckling drar ned kvartalets resultat."

2017-08-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2017
"Fortsatt god tillväxt även under det andra kvartalet i år"

2017-06-28
Insplanet ökar ägandet i Motormäklaren och planerar inom kort att lansera en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under varumärket Cardrop
Insplanet AB (publ) har idag tecknat avtal om att investera 6,3 MSEK i det delägda dotterbolaget Swedish Motor Advisors AB (”SMA”) som idag bedriver en bilförmedlingstjänst under varumärket Motormäklaren i Stockholmsregionen. Syftet med investeringen är att vidareutveckla och förstärka SMA’s position inom digitala förmedlingstjänster av personbilar.

2017-05-24
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2017

2017-05-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2017
"Stark tillväxt och momentum i verksamheten"

2017-05-03
Årsredovisning 2016

2017-04-24
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2017-02-23
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016
"Positiv utveckling i hela verksamheten med en organisk tillväxt om drygt 20 procent under det fjärde kvartalet. Resultatet belastas av fortsatt ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet"

2016-12-27
Kommuniké från extra bolagsstämma i Insplanet AB (publ) den 27 december 2016

2016-11-25
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (PUBL)

2016-11-24
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
"Stark tillväxt inom affärsområde Försäkring. Resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet."

2016-10-28
Valberedning inför årsstämma 2017

2016-08-25
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2016
"Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, ökade totalt med 14 procent under det andra kvartalet. Rörelseresultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilen."

2016-06-22
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 22 juni 2016

2016-05-31
Styrelsen utser Tomas Jonson till ny VD för Insplanet

2016-05-31
Insplanets valberednings förslag till årsstämman 2016

2016-05-19
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2016-05-19
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2016
"Nyförsäljningsintäkterna ökade med 9 procent, resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i marknadsföring och affärsutveckling"

2016-04-28
Årsredovisning 2015

2016-04-18
Bonnier avstår från att förvärva aktier med stöd av utställda köpoptioner men kvarstår som storägare i Insplanet

2016-04-04
Insplanet investerar i Motormäklaren

2016-03-30
Insplanet flyttar fram årsstämma till den 22 juni 2016

2016-02-18
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015
"Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet"

2015-11-19
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015
"Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån"

2015-10-22
Insplanet AB (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant

2015-10-20
Valberedning inför årsstämma 2016

2015-08-20
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2015
"Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet"

2015-05-21
Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 21 maj 2015

2015-05-21
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2015
"Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet"

2015-04-20
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

2015-03-31
Årsredovisning 2014

2015-02-19
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014
"Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet"

Visa alla »


Insplanet i media


2013


2013-07-04 Aftonbladet.se "Stora skillnader i premiehöjningar"

2013-01-23 Di.se "Se upp för försäkringsbluffen"

2013-01-08 Di.se "Spara pengar på rätt bilförsäkring"

Visa alla »


Presskontakt


Tomas Jonson

VD
Tomas Jonson
08-51 000 000
tomas.jonson(at)insplanet.com
Ladda ner för tryck
Ladda ner för webb


Logotyper


Logotypen skall användas mot vit bakgrund. Inga ändringar på t ex. färger eller beskärning får göras.

Insplanet logotype

Insplanet logotype
Ladda ner för webb (.png)

Insplanet logotype (payoff)

Insplanet logotype payoff
Ladda ner för webb (.png)

Insplanet logotype orange (payoff)

Insplanet logotype payoff orange
Ladda ner för webb (.png)


Reklamfilm