Valberedning inför årsstämma 2015

Pressmeddelande 2014-10-24

Till ledamöter i Insplanets valberedning har utsetts:

  • Daniel Soussan (representerar Alloka AB);
  • Henrik Stangel (representerar Bonnier Dagstidningar AB); och
  • Richard Båge (representerar sig själv).

Henrik Stangel har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med gällande fastställd instruktion. Valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2015 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 kan göra detta genom e-post till valberedning@insplanet.com eller genom brev till adress; Insplanet AB, Attention: Valberedningen, Box 26 000, 100 41 Stockholm, senast den 31 januari 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD för Insplanet, på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]