Valberedning inför årsstämma 2012

Pressmeddelande 2011-11-03

Till ledamöter i Insplanets valberedning har utsetts:

  • Daniel Soussan;
  • Richard Båge; och
  • Sven Hagströmer.

Daniel Soussan har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med gällande fastställd instruktion. Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2012 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2012 kan göra detta genom e-post till valberedning@insplanet.com eller genom brev till adress; Insplanet AB, Attention: Valberedningen, Box 26000, 100 41 Stockholm, senast den 31 januari 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Wilton, VD eller Henrik Ingvarsson, ekonomichef, Insplanet på 08-51 000 000.

Insplanet - vi sänker tråkutgifterna. Vi hjälper tusentals personer dagligen att se över, jämföra och köpa försäkringar, lån och elavtal. Besök oss gärna på www.insplanet.com eller kontakta någon av våra rådgivare på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]