Zmarta påkallar tvångsinlösen, Insplanet ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2018-11-12

Ceratiidae III AB (”Zmarta”), förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Insplanet AB (publ) ("Insplanet") ovillkorat den 7 november 2018. Zmarta kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Insplanet och har idag påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet.

Styrelsen för Insplanet har på begäran av Zmarta idag kallat till extra bolagsstämma att hållas den 29 november 2018 för bland annat val av styrelse. Kallelsen offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Styrelsen för Insplanet har vidare, efter önskemål från Zmarta, fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North. Sista dag för handel i bolagets aktier vid Nasdaq First North kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq First North.

Med anledning av beslutet om att ansöka om avnotering, har styrelsen för Insplanet även beslutat att inte offentliggöra kvartalsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2018, under förutsättning att Nasdaq First North fattar beslut om att avnotering ska ske senast den 30 november 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2018, kl. 13.00 CET.

Om Insplanet
Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesiten insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold är Insplanets certified adviser. För mer information, se www.Insplanet.com.

[ Tillbaka ]