Svårare få ersättning vid sjöfylleri

Pressmeddelande 2010-06-22

Midsommar stundar och många svenskar kommer att fira den på en båt någonstans i skärgården. Den 1 juni i år infördes strängare regler för alkohol på sjön. Den som kör berusad riskerar inte bara straff för sjöfylleri, utan också sänkt eller helt utebliven ersättning från båtförsäkringen om en skada inträffar. Insplanet har undersökt vad de nya reglerna för sjöfylleri medför för båtförsäkringen.

En fritidsbåt för en familj är inte sällan värd hundratusentals eller till och med miljontals kronor. Den som är med om en olycka på sjön, till exempel en grundstötning eller en kollision med en annan båt, begär inte sällan ersättning från sin båtförsäkring.

”Anmäler man en skada kan man som båtägare vänta sig en mindre eller större utredning från försäkringsbolaget, beroende på vad som hänt”, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Om Polisen eller Kustbevakningen blir inblandade på plats i en olycka tar de ofta utandnings- eller blodprov på besättningsmedlemmarna. Försäkringsbolaget låter vanligen rättsväsendet göra bedömningen och utgår från om skeppare eller besättning döms för sjöfylleri. Vid fällande domar kan ersättningen sänkas, ibland ända ner till noll.

”Man kan anta att den nya promillegränsen gör att fler båtägare riskerar att dömas för sjöfylleri, allt annat lika. Fler båtägare kan riskera sänkt ersättning vid försäkringsskador.” säger Erik Lif på Insplanet.

Med de nya reglerna för sjöfylleri införs en uttalad gräns om 0,2 promille, precis som för motorfordon. För grovt sjöfylleri gäller fortfarande gränsen 1,0 promille. Regeln gäller alla båtar som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför båten och personer ombord ”med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande” omfattas av de nya reglerna, enligt Polisen. För mindre eller långsammare båtar än gränsen ovan gäller dock de gamla reglerna fortfarande.

De nya reglerna har syftet att minska alkoholrelaterade skador i båtlivet. Men det finns försäkringsbolag som ser en del tolkningsproblem av hur man ska vara aktsam på bästa sätt. En skeppare kan ha förtöjt sin båt i en vik för kvällen, och därefter tagit ett par glas vin. Plötsligt blåser det upp till storm. Ska han eller hon flytta båten för att undvika risk för stötskador, men enligt de nya reglerna göra sig skyldig till sjöfylleri? Eller ska man låta båten ligga kvar, och riskera stora och kostsamma skador på båten?

”Vårt svar som försäkringsbolag är ju egentligen att man ska förtöja båten säkert redan från början, och planera med god säkerhetsmarginal för väderomslag innan man intar alkohol. Bedömningsfrågor som dessa kommer uppstå i fler fall än tidigare”, säger Ricard Sjöström på skadeavdelningen hos Alandia Båtförsäkring.

”De nya reglerna ökar kraven på enskilda båtägare och besättningar att planera väl om man tänkt dricka alkohol även i måttligare mängder” säger Ricard Sjöström på Alandia.

För mer information, kontakta:
Erik Lif, informationschef Insplanet
Tel. 0704 386828
erik.lif[at]insplanet.se

Ricard Sjöström, Skadeavdelningen Alandia Båtförsäkring
Tel. 08-446 3451
ricard.sjostrom[at]alandia.com

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

Om Alandia Båtförsäkring
Alandia Båtförsäkring är enligt många det ledande försäkringsbolaget för beboeliga fritidsbåtar i Norden. Vi erbjuder kunderna en mix av högklassiga försäkringsvillkor och personlig service i nära samarbete med kunniga partners. Våra kontor finns i Stockholm, i Göteborg och Helsingfors förutom huvudkontoret på Åland.

Alandia Båtförsäkring
08-630 0245
Hamnvägen 8 2tr, S-183 57 Täby
www.alandia.com

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00