Rickard Wilton ny VD för Insplanet AB (publ)

Pressmeddelande 2011-02-17

Styrelsen har idag utsett Rickard Wilton till ny VD för Insplanet AB (publ).

Rickard Wilton är 35 år gammal och har sedan november 2010 arbetat som affärsområdeschef för Insplanet.se. Han tillträder sin befattning 1 maj och behåller tillsvidare sitt nuvarande uppdrag som affärsområdeschef.

Rickard Wilton har sedan januari 2002 varit verksam inom olika befattningar på Mediaplanet, bland annat som VD för Sverigeverksamheten, ansvarig för bolagets internationella Onlinesatsning samt medlem av koncernledningen.

Nuvarande VD och huvudägare i bolaget, Daniel Soussan, kvarstår som ledamot i styrelsen och behåller sin position som huvudägare i Insplanet AB.

Insplanets valberedning föreslår även att Daniel Soussan i samband med ordinarie stämma i maj väljs till styrelsens ordförande. Bolagets nuvarande ordförande, Göran Lindén har avböjt omval. En fullständig motivering samt ytterligare information om valberedningens förslag till styrelse kommer att lämnas senast tillsammans med kallelsen till årsstämman den 10 maj 2011.

"Jag har under många år med intresse följt Insplanets utveckling både som bolag och kund. Det är ett fantastiskt spännande och fint bolag. Jag ser fram mot att vidareutveckla Insplanet som Sveriges ledande förmedlare och jämförelsetjänst inom försäkringar, el och lån", säger Rickard Wilton. "Jag ser att vi har alla möjligheter att stärka vår position på denna växande marknad" fortsätter Rickard Wilton.

"Som grundare, huvudägare och VD känner mig stolt över vad vi skapat i Insplanet fram tills idag. Bolaget har idag en fin och stabil verksamhet att växa vidare från samtidigt som det finns förbättringspotential att ta tillvara på. Framtiden är fylld av möjligheter även om det inte heller saknas utmaningar. Efter 10 år som VD känns det rätt att lämna över det operativa ansvaret så att jag fortsättningsvis kan ägna mig åt bolagets övergripande strategi och affärsutveckling vilket är något jag ser fram emot" säger Daniel Soussan.

"Daniel Soussan och jag har sedan en tid tillbaka diskuterat hur ett generationsskifte ska ske där Daniel lämnar VD posten. Tidpunkten för skiftet känns nu av flera anledningar rätt, bolaget har funnit en god efterträdare till Daniel Soussan i Rickard Wilton. På detta sätt får vi en mycket kompetent och skicklig ledning i bolaget där nu entreprenören lämnar över operativa ansvaret samtidigt som vi fortsatt kan ta tillvara på Daniel Soussans kompetens och erfarenhet" säger styrelsens ordförande, Göran Lindén.

Styrelsen Insplanet

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-51 000 001
100 41 Stockholm[ Tillbaka ]