Insplanet AB (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant

Pressmeddelande 2015-10-22

Insplanet AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Uppdraget startar den 26 oktober 2015 och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie med syfte att underlätta handeln och skapa en mer rättvisande värdering.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00