Kommuniké från extra bolagsstämma i Insplanet AB (publ) den 27 december 2016

Pressmeddelande 2016-12-27

Idag, tisdagen den 27 december 2016, avhölls extra bolagsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227. Den extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende verksamhetsbeskrivningen, för att bättre reflektera bolagets nuvarande strategi och verksamhetsinriktning, där bolaget bland annat avser att utveckla tjänster inom bilägandet och bilaffären. Protokoll fört vid stämman är publicerat på Insplanets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-457171
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267 Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se[ Tillbaka ]