Insplanets lånetjänst blir MyLoan

Pressmeddelande 2012-10-02

Insplanet fortsätter att fokusera verksamheten och renodla jämförelsetjänsten Insplanet.com. Låneförmedlingsverksamheten separeras därför i en ny sajt, MyLoan.se.

Insplanet.com blir efter detta helt fokuserat på försäkringar. Delningen har avsikten att göra både försäkrings- och lånetjänsterna tydligare och enklare för alla användare.

Omstruktureringen innebär inga förändringar i ägarförhållandena av lånetjänsten och kommer inte att få någon påverkan på koncernens resultat.

Under de två och ett halvt år som Insplanets lånetjänst har funnits har den tagits emot väl av kunderna. Lånetjänsten hjälper Sveriges konsumenter att se över sina privatlån och sänka sina lånekostnader. Tjänsten är kostnadsfri och finns tillgänglig på www.myloan.se och genom personlig lånerådgivning på telefonnummer 08-51 00 00 50.

För mer information kontakta
Rickard Wilton, VD Insplanet
rickard.wilton@insplanet.com, 070 305 62 32

Olof Norlander, Chef MyLoan
olof.norlander@insplanet.com, 073 98 363 98

Insplanet – vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till konsumenter. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]