Insplanet investerar i Motormäklaren

Pressmeddelande 2016-04-04

Insplanet har idag tecknat avtal om att investera i Swedish Motor Advisors AB vars verksamhet bedrivs under varumärket Motormäklaren. Investeringen är en del av Insplanets framtida strategi att utveckla nya tjänster inom bilsegmentet och skapa ytterligare konsumentvärden för Sveriges alla bilägare.

Motormäklaren bedriver idag uppdragsförsäljning av begagnade bilar i mindre omfattning samt diverse kringtjänster kopplade till köp och sälj av bilar. Genom Motormäklaren erbjuds ett attraktivt alternativ för bilsäljare som tycker det är för mycket jobb förknippat med att sälja bilen själv privat och söker annan lösning. Bolaget är fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium och omsatte under sitt första förlängda räkenskapsår 2015 (17 mån) drygt 4 MSEK i förmedlingsintäkter med ett svagt negativt resultat.

”Motormäklaren besitter en djup kompetens inom köp och sälj av begagnade bilar med ett nytänkande förhållningssätt för att göra det smidigare för alla Sveriges bilägare att köpa och sälja bil. Likt hur Insplanet under de senaste tre åren framgångsrikt utvecklat MyLoan till vad det är idag har vi nu som ambition att göra motsvarande resa inom motorsegmentet. Genom Motormäklaren skapar vi en stark plattform för att börja utveckla nya spännande tjänster för att underlätta för bilägare och göra den framtida bilaffären enklare”, säger Daniel Soussan, VD för Insplanet.

Investeringen uppgår till totalt 2,2 MSEK, varav 1,4 MSEK sker mot aktier i bolaget via i huvudsak en riktad nyemission där Insplanet efter utspädning kommer att uppnå ett ägande om 52 procent av de utestående aktierna. Utöver detta övertar Insplanet aktieägarlån och ett skuldebrev till Motormäklaren från en extern aktieägare motsvarande totalt 0,8 MSEK. Hela investeringen finansieras via egna medel. I samband med investeringen erhåller Insplanet även köpoptioner på resterande utestående aktier i Motormäklaren som kan nyttjas under 2017 och 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD för Insplanet, på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
Org.nr. 556585-1267 

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]