Insplanet fokuserar verksamheten och avvecklar eltjänsten

Pressmeddelande 2012-08-23

Insplanet lanserade i januari 2011 en egen eltjänst för att hjälpa kunder att byta elavtal och spara pengar. Verksamheten har sedan dess inte utvecklats enligt förväntan och synergierna med bolagets två andra produktkategorier, försäkringar och lån, har visat sig vara mycket små. Insplanets ledning har därför valt att avveckla elkategorin och fokusera på bolagets kärnprodukt, försäkringar.

Med hänsyn till verksamhetens mycket ringa art, kommer beslutet att ha en mycket liten påverkan på både intäkter och kostnader.

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar och privatlån till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]