Insplanet flyttar fram årsstämma till den 22 juni 2016

Pressmeddelande 2016-03-30

Insplanets styrelse har i samråd med utsedd valberedning idag beslutat att flytta fram det planerade datumet för årsstämman för räkenskapsåret 2015 till den 22 juni 2016. Årsstämma kommer således äga rum den 22 juni 2016, klockan 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5. Separat kallelse offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Syftet med att flytta fram årsstämman är att invänta besked kring huruvida Bolagets största aktieägare, Bonnier, genom det helägda dotterbolaget Investeringshuset i Stockholm AB, väljer att utnyttja de köpoptioner som utfärdats av aktieägare motsvarande 62 procent av Bolagets utestående aktier, vilka löper ut den 30 april 2016. Detta så att förslag i kallelse till kommande styrelseledamöter bättre kan reflektera bolagets framtida ägarstruktur och strategiska inriktning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD för Insplanet, på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
Org.nr. 556585-1267 

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]