Försäkra dig mot viltkrock i höst

Pressmeddelande 2010-09-07

När sommaren går över i höst ökar antalet viltolyckor i trafiken med kostsamma skador på personbilar och andra motorfordon som följd. Utan en helförsäkring blir du oftast helt utan ersättning vid viltkrock. Men försäkringsbolagens upplägg i skyddet för viltkollision skiljer sig åt. Insplanet har jämfört och ger råd om hur du bäst försäkrar dig mot viltolyckor.

Statistik från Nationella Viltolycksrådet pekar mot över 40 000 rapporterade viltolyckor i år om årets takt hittills håller i sig. Under 2009 var oktober, november och december årets mest viltolycksdrabbade månader. Tre fjärdedelar av alla viltolyckor sker med rådjur.

- Förutom risken för allvarliga personskador orsakar kollision med djur besvärliga och kostsamma fordonsskador, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Vagnskadeförsäkring är den del i bilförsäkringen som ersätter skador på det egna fordonet när det inte finns någon annan människa eller fordon som orsakat skadan, som till exempel vid en djurkollision. Vagnskadeförsäkring finns antingen via fordonets vagnskadegaranti, eller via vagnskadeförsäkringen som ingår om man har tecknat en helförsäkring hos sitt försäkringsbolag.

- Helförsäkring eller vagnskadegaranti är ett måste för att kunna få ersättning för skador på sitt eget fordon vid viltkrock. Den som enbart har trafikförsäkring eller halvförsäkring ersätts inte för detta, säger Erik Lif.

Vagnskadesjälvrisken brukar vara den dyraste i bilförsäkringen och ligger kring 3 000 kr och uppåt. För den som har vagnskadegaranti ligger självrisken ofta betydligt högre, 6 000 – 8 000 kr är inte ovanligt. De flesta försäkringsbolag erbjuder tillägg till bilförsäkringen som heter djurkollision eller viltkollision, vilket i praktiken är självriskförsäkringar. Vid djurkollision reducerar dessa eller tar bort självrisken helt på vagnskadegarantin, förutsatt att man en giltig vagnskadegaranti och halvförsäkring, eller självrisken på vagnskadeförsäkringen om man har helförsäkring.

Uppläggen skiljer sig dock åt mellan olika försäkringsbolag. Insplanet har sammanställt en jämförelse mellan olika försäkringsbolags tillägg för djurkollision.

Jämförelse Djurkollision i Bilförsäkringen

Källa: Insplanet
Försäkringsbolag Upplägg Djurkollision Högsta självriskersättning
Moderna Ingen självrisk Obegränsad
Folksam Ingen grundsjälvrisk Obegränsad
Auro Tillägget "Hyrbil MedMera" 6 000
Länsförsäkringar Norrb. Tillägget "MER" Obegräns.*
IF Tillägget "BilXtra" 6 000
Redo Tillägget "DrulleBil" 6 000
SalusAnsvar Tillägget "Bilallrisk" 6 000
Sveland Tillägget "Drullebil" 6 000
TryggHansa Tillägget "Självriskreducering" 3 000

* Dock måste man stå för 1 000 kr själv, alltså en självrisk i självriskförsäkringen.

- Viltolyckor tillhör de vanligare i trafiken. De varierande uppläggen i försäkringsskyddet för djurkollision är helt klart värda att titta på man jämför priser och innehåll mellan olika bilförsäkringar, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Om du som fordonsförare råkar ut för en viltolycka med någon av våra större viltarter finns det vissa saker du är skyldig att göra enligt Jaktförordningen. Du är först och främst skyldig att kontakta Polisen och anmäla skadan, och du måste markera ut olycksplatsen. Att inte polisanmäla en viltkollision är straffbart med böter. Förebyggande råd och skyldigheter för dig som fordonsförare vid en viltolycka hittar du på Nationella Viltolycksrådets webbplats.

För mer information kontakta:
Erik Lif, informationschef Insplanet.
Tel. 0704 386828 .
erik.lif[at]insplanet.se

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00