DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
31 JANUARI – 1 MARS 2014

Pressmeddelande 2014-05-15

Nyförsäljningsintäkterna ökade med 24 procent under första kvartalet, drivet av stark tillväxt inom produktområde privatlån (MyLoan)

Första kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 20,0 (17,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (0,8) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12 (5) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (0,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (-0,2) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,6 (14,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 procent.
 • Stark tillväxt inom produktområde privatlån (MyLoan.se) som fortsätter att ta marknadsandelar och utvecklas positivt.
 • Svagt minskande premievolymer inom produktområde försäkring, där situationen är fortsatt utmanande även om vi kan se en stabilisering i nytecknad premievolym, om än på otillfredsställande låga nivåer.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 2,4 (3,1) MSEK.
 • Insplanet och Dagens industri inledde ett strategiskt samarbete, där Di även blir näst största ägare i bolaget.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]