DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2013

Pressmeddelande 2013-05-15

Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet

Första kvartalet
  • Intäkterna uppgick till 17,3 (18,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (1,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster*, uppgick till 1,3 (1,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (1,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,11) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 (2,6) MSEK.
  • Nytecknad premievolym minskade med 7 procent och uppgick till 63 (68) MSEK.
  • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 23 procent och uppgick till 16 500 (21 400) stycken.
  • Större andel tecknas mot beståndsersättning med lägre intäkter innevarande kvartal som följd.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

_______________________________
* Rörelseresultatet har påverkats av ett antal jämförelsestörande poster, varav den största delen är hänförlig till flytt till nya lokaler och anpassningar av dessa. Dessa jämförelsestörande poster har sammantaget belastat resultatet med totalt cirka 0,5 MSEK under första kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

[ Tillbaka ]