DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI - 31 MARS 2012


Pressmeddelande 2012-05-16

Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter

Första kvartalet
  • Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (4,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (3,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,29) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (-0,4) MSEK.
  • Nytecknad premievolym ökade med 3 procent och uppgick till 68 (66) MSEK.
  • Antalet förmedlade försäkringar ökade med 17 procent och uppgick till
    21 400 (18 300) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »


För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Insplanet – vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]