DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2011

Pressmeddelande 2011-05-05

Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande

Första kvartalet
  • Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 4,6 (4,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (3,0) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,29 (0,26) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-2,9) MSEK.
  • Nytecknad premievolym minskade med 12 procent och uppgick till 66 (75) MSEK.
  • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 177 200 (162 600) stycken.
  • Stark tillväxt inom förmedling av privatlån.
  • Rickard Wilton utses till ny VD.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
070-305 62 32
förnamn.efternamn (a) insplanet.se

Henrik Ingvarsson
CFO, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
förnamn.efternamn (a) insplanet.se

Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]