DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

Pressmeddelande 2015-11-19

Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån

Tredje kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (4,6) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13 (22) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (3,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 (6,8) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,8 (18,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 6 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 1,7 (2,4) MSEK.
Januari till september
 • Intäkterna uppgick till 59,5 (61,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (11,2) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13 (18) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (8,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,69) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (11,1) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 54,1 (53,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 5,4 (7,6) MSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]