DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

Pressmeddelande 2013-11-14

Fortsatt minskande förnyelseintäkter i kombination med varumärkesbyggande
investeringar drar ned kvartalets resultat


Tredje kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 17,5 (22,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (5,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (4,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,35) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 (6,3) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 14,0 (14,7) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 5 procent.
 • Minskade premievolymer om 28 procent inom försäkringsförmedlarverksamheten medan tillväxt om 110 procent i förmedlad lånevolym inom låneförmedlarverksamheten (MyLoan.se).
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 3,5 (7,7) MSEK.
 • Ny försäkringsprodukt under egna varumärket Redo+.
 • Varumärkesbyggande investeringar om cirka 1,5 MSEK.
Januari till september
 • Intäkterna uppgick till 53,4 (62,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (8,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,70) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 (12,5) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 43,0 (45,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 4 procent.
 • Minskade premievolymer om 17 procent inom försäkringsförmedlarverksamheten medan tillväxt om 89 procent i förmedlad lånevolym inom låneförmedlarverksamheten (MyLoan.se).
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 10,4 (17,4) MSEK.
 • Ny försäkringsprodukt under egna varumärket Redo+.
 • Varumärkesbyggande investeringar om cirka 2,0 MSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

[ Tillbaka ]