DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2012

Pressmeddelande 2012-11-15

Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym fortsätter att tynga resultatet

Tredje kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 22,4 (23,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (6,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster*, uppgick till 2,8 (6,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,40) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (6,7) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 10 procent och uppgick till 71 (79) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 16 procent och uppgick till 20 000 (23 900) stycken.
Januari till september
 • Intäkterna uppgick till 62,4 (68,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (16,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster*, uppgick till 8,0 (16,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,2 (12,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (13,8) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 5 procent och uppgick till 214 (225) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 5 procent och uppgick till 62 500 (65 700) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

_______________________________
* Intäkterna och rörelseresultatet har påverkats av ett antal extraordinära poster, varav den största delen relaterar till en förtida uppgörelse gällande ett försäkringsbestånd. Dessa extraordinära poster har sammantaget påverkat intäkterna positivt med totalt 3,6 MSEK och rörelseresultatet med 2,9 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

[ Tillbaka ]