DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

Pressmeddelande 2011-11-10

Fortsatt stark utveckling

Tredje kvartalet
 • Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1 (4,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (3,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 (0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (7,6) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 23 procent och uppgick till 79 (64) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 211 500 (162 600) stycken.
 • Stark tillväxt inom förmedling av privatlån.
Januari till september
 • Intäkterna ökade med 12 procent till 68,5 (61,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 16,5 (13,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,3 (9,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 (0,85) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,8 (13,7) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 4 procent och uppgick till 225 (217) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 572 300 (463 500) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
070-305 62 32
förnamn.efternamn (a) insplanet.com

Henrik Ingvarsson
CFO, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
förnamn.efternamn (a) insplanet.com

Insplanet – vi sänker tråkutgifterna. Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]