DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2014

Pressmeddelande 2014-08-21

Fortsatt stark tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal på 22 procent under andra kvartalet

Andra kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 20,0 (18,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (1,2) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22 (7) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (0,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (2,8) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,2 (14,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent.
 • Stark tillväxt inom produktområde privatlån (MyLoan.se) som fortsätter att ta marknadsandelar och utvecklas positivt.
 • Minskande premievolymer inom produktområde försäkring, även om vi kan se en stabilisering i nytecknad premievolym, om än på otillfredsställande låga nivåer.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 2,8 (3,8) MSEK.
 • Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot mediautrymme inom Bonnierkoncernen, som nu utgör den näst största ägaren i bolaget.

Januari till juni
 • Intäkterna uppgick till 40,0 (35,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (2,0) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 17 (6) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (1,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (2,6) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 34,7 (29,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 20 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 5,3 (6,9) MSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]