DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2013

Pressmeddelande 2013-08-22

Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym, tynger resultatet

Andra kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 18,6 (21,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (3,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (2,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (0,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,8 (3,6) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 16 procent och uppgick till 63 (75) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 23 procent och uppgick till 16 200 (21 100) stycken.
Januari till juni
 • Intäkterna uppgick till 35,9 (40,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (5,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (4,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,35) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (6,1) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 12 procent och uppgick till 126 (143) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 23 procent och uppgick till 32 700 (42 500) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

[ Tillbaka ]