DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2012

Pressmeddelande 2012-08-23

Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym tynger resultatet

Andra kvartalet
 • Intäkterna minskade totalt med 13 procent till 21,2 (24,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (5,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 (4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 (0,37) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 (7,5) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 6 procent och uppgick till 75 (80) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 10 procent och uppgick till 21 100 (23 500) stycken.
Januari till juni
 • Intäkterna minskade totalt med 12 procent till 40,0 (45,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 (10,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (7,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,66) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (7,1) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 2 procent och uppgick till 143 (146) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar ökade med 2 procent och uppgick till 42 500 (41 800) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Insplanet – vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar och privatlån till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]