DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Pressmeddelande 2011-08-18

Intäktsrekord och ett starkt resultat

Andra kvartalet
 • Intäkterna ökade med 12 procent till 24,3 (21,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 5,8 (4,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,3 (3,2) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,37 (0,28) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 (9,0) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 3 procent och uppgick till 80 (78) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 183 600 (138 300) stycken.
 • Fortsatt stark tillväxt inom förmedling av privatlån.
 • Rickard Wilton tillträdde som VD.
Januari till juni
 • Intäkterna ökade med 8 procent till 45,3 (42,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 10,4 (8,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (6,3) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,66 (0,54) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (6,1) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 5 procent och uppgick till 146 (153) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 360 800 (300 900) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
070-305 62 32
förnamn.efternamn (a) insplanet.se

Henrik Ingvarsson
CFO, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
förnamn.efternamn (a) insplanet.se

Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]