DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Pressmeddelande 2010-08-19

Nytecknad premievolym fortsätter att öka


Andra kvartalet
 • Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 4,6 (5,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (4,1) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,28 (0,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 (8,1) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 411 MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 8 procent och uppgick till 78 (72) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 138 300 (169 700) stycken.
 • Lansering av jämförelsetjänst för el.
 • Lansering av Mecano Försäkring.
Första halvåret
 • Intäkterna ökade med 13 procent till 42,0 (37,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 16 procent till 8,7 (10,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,3 (7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,54 (0,67) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (12,8) MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 153 (138) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 300 900 (324 200) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]