Insplanet ökar ägandet i Motormäklaren och planerar inom kort att lansera en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under varumärket Cardrop

Pressmeddelande 2017-06-28

Insplanet AB (publ) har idag tecknat avtal om att investera 6,3 MSEK i det delägda dotterbolaget Swedish Motor Advisors AB (”SMA”) som idag bedriver en bilförmedlingstjänst under varumärket Motormäklaren i Stockholmsregionen. Syftet med investeringen är att vidareutveckla och förstärka SMA’s position inom digitala förmedlingstjänster av personbilar. Investeringen sker i huvudsak genom nyemission, men också genom förvärv av aktier från existerande ägare, varefter Insplanets ägande i SMA kommer att öka från 52 procent till 90 procent. Totalt tillförs SMA 5,5 MSEK i likvida medel och efter transaktionen har Insplanet totalt investerat 10,8 MSEK i SMA.

Inom kort planerar SMA släppa en betaversion av Sveriges första rikstäckande digitala bilförmedlingstjänst under varumärket Cardrop. Tjänsten vänder sig i första hand till privatpersoner och företag som på ett enkelt sätt vill få bättre betalt för sin begagnade bil men slippa göra jobbet själv. En viktig del i att kunna ge säljaren bra betalt är att vara en trygg motpart för den som ska köpa en begagnad bil och tillhandahålla tilläggstjänster såsom försäkring, garanti och finansiering. Genom att vara en rikstäckande tjänst med både upphämtning och hemleverans ökar möjligheten för säljaren att hitta rätt köpare av sin bil genom Cardrop.

”Insplanet har en historik av att framgångsrikt starta, bygga och driva digitala tjänster inom försäkring och privatekonomi. Det finns en naturlig koppling till Insplanet som Sveriges ledande jämförelsetjänst och förmedlare inom bilförsäkring såväl som Myloan med fokus på privatekonomi. Cardrop blir varumärket för vårt tredje affärsområde, Biltjänster, som vid sidan om Försäkring och Personal Finance är ett område vi tror mycket på. Med Motormäklarens grundare Christian Halldén och övriga duktiga medarbetare inom koncernen har vi en bas att bygga vidare från.”, säger Tomas Jonson, VD för Insplanet.

”Ända sedan jag startade Motormäklaren har min ambition varit att förändra sättet man köper och säljer bil på. När jag träffade Daniel Soussan, grundare och dåvarande VD för Insplanet visade det sig att vi delade samma vision. Vi bestämde oss för att slå ihop våra påsar och nu får vi medel att på allvar ta viktiga steg mot visionen att skapa enkelhet i att sälja och köpa begagnade bilar.”, säger Christian Halldén, VD och grundare av Cardrop.

Hela investeringen kommer att finansieras via egna medel. Investeringen ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Insplanet och övriga ägare i SMA, där Insplanets köpoptioner på resterande antal utestående aktier i SMA som kunde utnyttjas under 2017 och 2019 nu ej längre är gällande.

SMA redovisade intäkter om 4,1 MSEK under verksamhetsåret 2016 med ett rörelseresultat om -2,5 MSEK. SMA har som ett led i den nya verksamhetsinriktningen ändrat firmanamn på den juridiska enheten till Cardrop Sverige AB, vilket godkänts och registrerats vid Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar inom Motormäklaren och avser inom kort lansera en betaversion av Sveriges första rikstäckande digitala bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 12:45 CET.

[ Tillbaka ]