Bankerna straffar den som jämför räntor för många gånger

Pressmeddelande 2010-05-24

Att jämföra räntor och lån är idag något som blir allt vanligare och allt viktigare för plånboken. Men lån skiljer sig från många andra produkter man idag kan jämföra.

— Vad många inte vet är att man straffas med sämre ränta om man gör för många jämförelser och det kan dessutom sluta med att du inte får låna alls under en period. Det är helt orimligt, säger Johan Envall, ansvarig för Insplanets nya låneförmedlingstjänst.

Insplanet har tagit fram en metod där vem som helst kan jämföra lån utan att drabbas av bankernas godtycke.


Bankerna använder det gemensamma registret UC som informationstjänst och varningssystem. En del av en persons kreditvärdighet bedöms utifrån antalet kreditupplysningar som personen gjort inom en viss tidsrymd.

— Det absurda i sammanhanget är att man som låntagare får sämre kreditvärdighet ju fler kreditupplysningar man gjort. Det betyder sämre ränteerbjudanden, eller i värsta fall inget lån alls, säger Johan Envall, ansvarig för Insplanets nya låneförmedlingstjänst.

Bakgrunden är bland annat att det finns en tidsförskjutning i informationssystemet. Kreditupplysningar registreras omgående hos UC, som alla banker har tillgång till. Men ett beviljat lån registreras inte lika snabbt. Det kan dröja månader innan ett utbetalat lån är registrerat på ett sådant sätt att andra banker kan se detta i UC.

— Resultatet blir att banken då blir osäker på kundens totala belåning, och hur de ska bedöma risken på ett eventuellt nytt lån. Den osäkerheten och risken återspeglas inte sällan i en högre ränta i låneerbjudandet. Att göra en rättvis jämförelse av låneerbjudanden blir svårt, eftersom räntorna i princip kan variera beroende på i vilken ordning du som möjlig låntagare går till varje bank, säger Johan Envall.

Exempel:
Bank nummer ett ger först ett erbjudande, baserat på traditionella faktorer som ålder, inkomst och så vidare. Nästa bank gör också sin analys av de traditionella faktorerna, men där blir erbjudandet lite sämre, eftersom de ser en nyligen gjord kreditupplysning. På den tredje banken blir erbjudandet ännu sämre, eftersom det nu finns två nyligen gjorda kreditupplysningar. Den fjärde banken säger sannolikt nej till krediten, på grund av allt för många nytagna kreditupplysningar.

— Alla blir förlorare med det här systemet. Kunden får en snedvriden jämförelse, med en försämring av låneerbjudanden ju fler banker som jämförts. Det blir dessutom något av en paradox att noggranna och sparsamma kunder som gör en grundlig jämförelse betraktas som riskfyllda av bankerna. Bankerna riskerar att tappa kunder som de egentligen hade velat ha, säger Johan Envall.

Insplanets jämförelsetjänst för lån tar enbart en kreditupplysning, men visar ändå erbjudanden från flera olika banker. Den som jämför kan behålla sin kreditvärdighet, men ändå jämföra olika räntor och avgifter.

— Vi har tagit fram den här lösningen i samarbete med UC för att det ska gynna framför allt konsumenterna. Men även bankerna tjänar på detta, eftersom riskbedömningen blir bättre och mer rättvisande, säger Johan Envall.

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00