Årsredovisning 2015

Pressmeddelande 2016-04-28

Insplanet meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2015.

Årsredovisningen kan laddas ned här:   Årsredovisning 2015 »

Insplanets årsstämma hålls den 22 juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet, på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se[ Tillbaka ]