Ny Certified Adviser för Insplanet AB (publ)

Pressmeddelande 2014-08-18

Insplanet AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser från och med den 28 aug 2014.

Insplanet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
08-51 000 004
daniel.soussan[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]