DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2010

Pressmeddelande 2010-05-04

Nytecknad premievolym fortsätter att öka

Första kvartalet
  • Intäkterna ökade med 11 procent till 20,2 (18,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 4,1 (4,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (3,7) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,26 (0,32) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 (4,8) MSEK.
  • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 427 MSEK.
  • Nytecknad premievolym ökade med 14 procent och uppgick till 75 (66) MSEK.
  • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 162 600 (154 500) stycken.
  • Lansering av låneförmedling för privatlån.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom www.insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]