Bilförsäkringar dyrare och prisskillnaderna ökar


Pressmeddelande 2010-04-07

Under årets första kvartal steg priserna på både bilförsäkringar och boendeförsäkringar. Samtidigt ökade prisskillnaderna mellan de billigaste och de dyraste försäkringserbjudandena kraftigt. Det visar Insplanets Försäkringsprisbarometer för första kvartalet år 2010.

”De sjunkande priser på bilförsäkring vi såg under hösten var tyvärr bara tillfälliga. Under vintern har priserna vänt upp igen. Bilförsäkringen har blivit 10% dyrare sett över ett helt år”, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Boendeförsäkring som sjönk i pris under nästan hela förra året, har vänt uppåt igen. Hemförsäkringar blir dyrare för andra kvartalet i rad och ett trendbrott kan konstateras. Villaförsäkring pendlar upp och ner i priser mellan kvartalen.

Prisskillnaderna mellan de billigaste och de dyraste försäkringserbjudandena, prisvidden, ökar kraftigt. Prisvidden har det senaste kvartalet ökat med 20-40% för både bilförsäkring, hemförsäkring, och villaförsäkring.

”Storleken i siffrorna är lite förvånande. Konkurrensen är hård och då kunde man kanske snarare vänta sig snävare prisskillnader mellan olika försäkringsbolag. Den växande prisvidden kan dock tyda på ökad nischning bland försäkringsbolagen. Man har höjt pristaket för kunder och objekt man inte vill försäkra”, fortsätter Erik Lif.

”De som är passiva och inte jämför sina försäkringar regelbundet, löper högre risk än tidigare att bli sittande med onödigt dyra försäkringar. Det gäller att vara vaksam. Som enskild behöver man inte nödvändigtvis få en dyrare försäkring, om man gör regelbundna jämförelser och byter försäkringsbolag” säger Erik Lif.

Försäkringsprisbarometern

Genomsnittliga lägstapriser Billigast 1Kv år 2010 Förändring mot 4Kv 2009 Helår
Bilförsäkring, samtliga 5 414 kr +4.2% +10.1%
(Bil) Trafikförsäkring 2 695 kr +1.0% +10.2%
(Bil) Halvförsäkring 3 866 kr +3.9% +6.0%
(Bil) Helförsäkring 6 918 kr +4.0% +11.5%
Hemförsäkring 1 105 kr +0.3% -5.2%
Villaförsäkring 3 482 kr +1.6% -6.9%


Prisvidd
Genomsnittliga högstapriser Dyrast 1Kv år 2010 Förändring prisvidd mot 4Kv 2009
Bilförsäkring 11 221 kr +40.2%
Hemförsäkring 2 360 kr +30.1%
Villaförsäkring 5 648 kr +23.4%


Om Insplanets Försäkringsprisbarometer
Försäkringsprisbarometern grundar sig på samtliga prisfrågor som genomförs på www.insplanet.com. Prismotorn tar fram ett antal försäkringserbjudanden per förfrågan. Det lägsta respektive det högsta priserbjudandet för varje förfrågan sparas.

Prisbarometern redovisar medelvärdet av de sparade lägstapriserna, uppdelat för olika försäkringstyper. Prisvidd avser här differensen mellan genomsnittliga erbjudna lägstapriser gentemot genomsnittliga erbjudna högstapriser, uppdelat för olika försäkringstyper. Redovisade priser är ej inflationsjusterade.

De prisgrundande faktorerna för en enskild försäkring är många. Att en enskild försäkring kostar mer eller mindre än medelvärdet behöver inte betyda att just den försäkringen är vare sig dyr eller billig. För att jämföra vad en enskild försäkring skulle kosta hos olika försäkringsbolag, använd den kostnadsfria jämförelsetjänsten på www.insplanet.com.

För mer information kontakta:
Erik Lif, informationschef Insplanet. Tel 08 51 000 062 eller 0704 386828.
erik.lif@insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanet erbjuder privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00