Flaggningsmeddelande: VD ökar innehavet till 30,0%

Pressmeddelande 2009-12-17

Daniel Soussan, VD i Insplanet AB (publ), har genom bolag ökat sitt innehav i Insplanet AB (publ) med 65 000 aktier, per den 17 december 2009. Daniel Soussans totala aktieinnehav i Insplanet uppgår därefter till 3 490 109 aktier, vilket motsvarar 30,0 procent av röster och kapital i Insplanet.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38


[ Tillbaka ]