Erik Hjelmstedt lämnar Insplanets styrelse

Pressmeddelande 2009-10-27

Insplanet AB (publ), meddelar idag att Erik Hjelmstedt som sedan i maj 2009 suttit i bolagets styrelse, avgår på egen begäran. Skälet till avgången är att såväl Erik Hjelmstedt som bolagets övriga styrelse bedömer att det i framtiden kan finnas intressekonflikter med hans andra uppdrag.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001


[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00