Fortsatt billigare boendeförsäkringar

Pressmeddelande 2009-07-09

Priserna fortsätter att sjunka på boendeförsäkringarna hem- och villaförsäkring. Samtidigt har bilförsäkring blivit dyrare, en utveckling som dock är mer osäker. Det visar Insplanets Försäkringsprisbarometer för andra kvartalet.

”En trend som känns relativt säker är att boendeförsäkringar gått ner i pris. Vi såg detta redan under första kvartalet, och den sjunkande trenden har fortsatt och till och med förstärkts under det andra kvartalet i år”, säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet.

”Samtidigt ser vi att bilförsäkring ökat i pris när vi jämför mot första kvartalet. Detta tror vi dock är en tillfällig situation. Priserna på bilförsäkring sjönk ju något under första kvartalet. Vårt antagande är att ökningen främst beror på förändringar i leverantörsmixen under perioden, och vi tror att den senaste förändringen på bilförsäkring kommer att jämnas ut över helåret. Det kan förvisso samtidigt vara en signal om att den prisdrivande konkurrensen om nya kunder på bilförsäkringsmarknaden mattats något, och att försäkringsbolagen höjer premierna för att behålla lönsamheten.”, fortsätter Erik Lif.

”Fluktuationerna visar om inte annat på hur viktigt det är att jämföra sin försäkring regelbundet för att inte betala onödigt mycket” avslutar Erik Lif.

Försäkringsprisbarometern för andra kvartalet 2009:

Genomsnittliga lägstapriser, Kvartal 2 år 2009   Förändring mot kvartal 1 2009
(Bil) Trafikförsäkring 2 846 kr 16,4 %
(Bil) Halvförsäkring 3 982 kr 9,2 %
(Bil) Helförsäkring 7 107 kr 14,6 %
Hemförsäkring 1 099 kr -5,7 %
Villa/Villahemförsäkring 3 577 kr -4,4 %

Insplanets Försäkringsprisbarometer grundar sig på samtliga prisförfrågningar som genomförts i Insplanets nätbaserade, publika prisberäkningsmotor under angivna tidsperioder. Beräkningsmotorn tar fram upp till tio försäkringserbjudanden per förfrågan. Det lägsta priserbjudandet för varje förfrågan sparas till prisbarometern, som sedan redovisar medelvärdet av lägstapriserna, uppdelade för olika försäkringstyper.

De prisgrundande faktorerna för en enskild försäkring är många. Att en enskild försäkring kostar mer eller mindre än medelvärdet behöver inte betyda att just den försäkringen är vare sig dyr eller billig. För att jämföra vad en enskild försäkring skulle kosta hos olika försäkringsbolag, använd den kostnadsfria jämförelsetjänsten på www.insplanet.com.

För mer information, var god kontakta:
Erik Lif, Informationschef
+46 (0)8-51 000 062 eller +46 (0)704 386828
erik.lif@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser. www.insplanet.com

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00