Översvämning täcks inte alltid av villaförsäkringen

Pressmeddelande 2009-06-13

SMHI har utfärdat en klass I-varning för flera län i norra och östra Sverige för söndagen, på grund av risken för stora mängder regn. En villa- eller fritidshusförsäkring täcker skador orsakade av översvämning, men det finns begränsningar. Bland annat mängden nederbörd som fallit avgör om försäkringen kan ge ersättning. Den som bor i ett län där man förväntar stora regnmängder har anledning att vara uppmärksam.

”Gränsen för skyfall går vid en intensitet av 1 mm regn per minut eller 50 mm/dygn, och det är först då som villaförsäkringen kan ersätta skador som orsakats av vatteninträngning”, säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet, som har jämfört villkoren hos de flesta stora svenska försäkringsbolag.

”Regnar det under lång tid snarare än kort och väldigt häftigt, kan man alltså bli utan pengar från försäkringen om det så att säga ’bara’ fallit 40 mm under ett dygn. Detta trots att man kanske ändå fått en översvämning med skador på lös egendom inomhus som följd.”

I SMHIs varningssystem innebär klass I bland annat risk för stora vattensamlingar och risk för översvämning i källare och dagvattenledningar. SMHIs aktuella varningar gäller för bland annat Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Uppsala och Stockholms län, där man anger att ca 30-40 mm regn kan komma att falla under söndagen. På papperet skulle det alltså vara för liten regnmängd för att ge ersättning från försäkringen, om regnet faller utdraget över dygnsperioden och orsakar skador.

"Begränsningarna i villaförsäkringen är ytterligare skäl att vara aktsam och minimera riskerna för översvämning.”, fortsätter Erik Lif.

”För att minska risken för vatten som tränger in ska man förstås ha fungerande vattenavledningssystem på byggnader, i synnerhet byggnader som har en källare under markplan. Man ska också då och då kontrollera att rör och galler inte är igenstoppade av till exempel löv, jord och kvistar. Om man inte kan vara på plats under ovädret, i exempelvis ett fritidshus, kan man försöka hålla kontakten med grannar som bor nära och kan hålla koll, och som kanske kan hjälpa till om det behövs.”, avslutar Erik Lif.

För mer information kontakta:
Erik Lif, informationschef Insplanet.
Tel 08 51 000 062 eller 0704 386828.
erik.lif@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001


[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00