Insplanet lanserar ny produkt Biltrygg

Pressmeddelande 2008-12-01


Insplanet utökar försäkringssortimentet med en ny unik produkt, Insplanet Biltrygg. Biltrygg är en tilläggsförsäkring som ersätter flera självrisker i den vanliga bilförsäkringen, och dessutom vissa skador som inte ersätts på andra sätt. Biltrygg kommer att säljas via Insplanet, och kan kombineras med vanlig bilförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Insplanet Biltrygg ersätter dels självriskerna på flera moment i den vanliga bilförsäkringen, som kollision med vilt, bärgning och vagnskada utanför Norden. Biltrygg bekostar även hyrbil, ger ersättning för kupéskada, nyckelförlust och vid skador på annans egendom under biltransport, till exempel vid en flytt.

För att kunna köpa Insplanet Biltrygg måste man ha en halv- eller helförsäkring på den bil som Biltrygg ska gälla för. Det är valfritt vilket försäkringsbolag den vanliga bilförsäkringen finns i. Biltrygg kompletterar den ordinarie bilförsäkringen genom att utgöra ett mer omfattande alternativ till bilförsäkringarnas egna tilläggspaket för hyrbil, assistans och liknande moment. Insplanet Biltrygg är skapad för att ge ett större skydd än dessa tillägg, till ett lika lågt eller lägre pris.

Insplanet Biltrygg har ett enhetspris på 360 kr/år, oavsett vilken bil den är kopplad till eller vem föraren är. Försäkringsgivare för Insplanet Biltrygg är Codan A/S. Insplanet förmedlar försäkringen och hanterar administrationen i samarbete med White Label Insurance.

”Biltrygg är ett led i vår utveckling av egna produkter som bryter ny mark på försäkringsmarknaden. Under smygstarten har efterfrågan redan varit stor, och nu kör vi igång på allvar.” säger Peter Lundén, Produktansvarig på Insplanet.

För mer information kontakta:
Peter Lundén, Produktansvarig Insplanet
Tel: 08-51 000 063 eller 0707 154842.

Erik Lif, Informationschef Insplanet
Tel: 08-51 000 062 eller 0704 386828

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]