DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2008

Pressmeddelande 2008-11-12


Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt


Tredje kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (4,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,1) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,29 (0,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (3,2) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 479 MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 55 (74) MSEK.
 • Antalet Internetförfrågningar uppgick till 69 400 (67 400) stycken.
 • Etablering av nytt försäljningskontor i Uppsala.
Januari till september

 • Intäkterna uppgick till 41,5 (47,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (11,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (8,2) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,65 (0,71) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 (3,7) MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 183 (236) MSEK.
 • Antalet Internetförfrågningar uppgick till 237 500 (200 100) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka ]