Förebygg skador från kraftiga oväder. Insplanet har samlat de viktigaste råden.

Pressmeddelande 2008-08-07

Enligt SMHI riskerar stora delar av södra Sverige att på nytt drabbas av kraftiga oväder under det kommande dygnet, med stor risk för översvämningar, strömavbrott och trafikfaror (klass II-varning). Det finns ett antal förebyggande åtgärder för att minska risken för skador. Om skadan väl sker, bör man också veta hur olika försäkringar kan ge ersättning. Insplanet har samlat de viktigaste råden.

"Till att börja med måste man förstås se till att man har gällande försäkringar." säger Erik Lif, Informationschef på Insplanet. "Detta gäller både villa och fritidshus, samt att man har en gällande hemförsäkring."

Några viktiga förebyggande åtgärder för att undvika naturskador på fastigheter och fordon är att:
 • Kontrollera takavvattnings- och dräneringssystem på och kring byggnader, såsom takpannor, hängrännor, stuprör, stenkistor och andra dagvattenanordningar.

 • Om någon vital del är trasig eller fungerar dåligt, reparera om möjligt.

 • Fäll om möjligt träd som är ruttna eller på annat sätt löper risk att knäckas av kraftiga stormar, och har en byggnad inom fallzonen.

 • Se till att inte bilar, båtar och andra fordon är uppställda så att de i onödan riskerar att skadas av fallande och flygande föremål i ett oväder.

 • Om det åskar, dra ut kontakter till dator, TV och annan elektronisk utrustning.

Om skadan väl är framme, gäller några olika försäkringar så här:
 • Villa- eller fritidshusförsäkringen ersätter naturskador på byggnad som uppkommer av storm, med vindstyrka av minst 21 m/s. Detta gäller till exempel fallande föremål.

 • Villa- eller fritidshusförsäkringen ersätter också översvämningsskador som orsakas av vatteninträngning till följd av skyfall i meteorologisk mening, gränsen är 50 mm nederbörd per dygn.

 • Skador på tomt och fristående byggnationer, exempelvis staket och växtlighet, ersätts vanligen inte av villa- eller fritidshusförsäkringen. Däremot ersätts skador på byggnaden som orsakas av att träd på din tomt blåser omkull. Skador på till exempel båthus, sjöbod och växthus ersätts dock alltså oftast inte.

 • Hemförsäkringen kan ersätta skador som uppstår på lös egendom, till exempel på grund av storm, blixtnedslag och översvämning. Det gäller även livsmedel i kyl och frys som skadas vid strömavbrott.

 • Bil- eller annan fordonsförsäkring ersätter naturskador på fordon, till exempel från fallande träd, men bara om man har en helförsäkring. Om till exempel ett träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil kan grannen bara bli ersättningsskyldig om han eller hon varit oaktsam.

 • Förhöjd självrisk gäller ofta vid naturskador som de som uppstår av storm, blixtnedslag och skyfall. Man kan få stå för 10 000 kr i självrisk eller ännu mer.

"Hög självrisk på försäkringen är en av många orsaker till varför man genom förebyggande åtgärder naturligtvis ska försöka undvika skador helt och hållet.", uppmanar Erik Lif. "Är man osäker på sitt eget försäkringsbolags regler och villkor kan man prata med en försäkringsrådgivare. Det är ofta kostnadsfritt".

"Blåser några takpannor av och det följer ett skyfall på det kan det orsaka rejäl vatteninträngning. Om man inte kan vara på plats i exempelvis ett fritidshus under ovädret, kan man försöka hålla kontakten med grannar som bor nära och kan hålla koll och kanske hjälpa till om det behövs.", avslutar Erik Lif.

För mer information kontakta:
Erik Lif, Informationschef, Insplanet
Tel: +46 (0)8-51 000 062 eller +46 (0)704 386828.
Epost: erik.lif@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-51 000 001
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00