RÅDGIVNING VIKTIGT FÖR FÖRSÄKRINGSKÖPARE

Pressmeddelande 2008-04-29


Tjänsterna där du som privatperson kan jämföra priser på dyra försäkringar som bil- och villaförsäkring är succéer som snabbt attraherar användare. Men när utbudet av bolag och tjänster ökar, blir frågorna hos försäkringsköparna fler. En undersökning gjord bland försäkringsförmedlaren Insplanets kunder visar att allt fler uppskattar hjälp av rådgivning för att hitta bästa försäkringen.

I undersökningen, som är genomförd bland Insplanets kunder under perioden januari till mars 2008, finns flera signaler om hur människor idag vill köpa sina privatförsäkringar.

Undersökningen visar exempelvis att försäkringsköpare på nätet idag inte upplever det som ett problem att lämna ganska mycket information för att få priser. Nio av tio kunder upplever det som godtagbart eller till och med enkelt.

”Att jämföra priser på nätet på allehanda varor och tjänster är ju en självklarhet sedan många år. För att jämföra en produkt som försäkring på rättvisa sätt måste man dock lämna relativt mycket information som kund. Men de flesta kunder vet att det är många faktorer som avgör priset för en försäkring.”, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Undersökningen visade vidare att 80% av de tillfrågade ville ha eller åtminstone ha möjlighet till försäkringsrådgivning efter att man fyllt i sina uppgifter och kunnat jämföra priser. Endast en femtedel, 20%, ansåg att det räckte med att få priser i en lista och teckna försäkringen själv.

Försäkring är fortfarande en jämförelsevis komplicerad produkt med stort utrymme för individuella variationer. Priset avgör självklart mycket men är ändå inte allt. Fel omfattning eller oklara villkor kan göra slutnotan dyr.

”Om man enbart tittar på priset är det rätt stor risk att man jämför äpplen med päron. Man bör gå lite på djupet och skärskåda olika alternativ i detalj”, uppmanar Erik Lif.

Kraven på försäkringsförmedlare har blivit tydligare och mer harmonsierade sedan lagen om försäkringsförmedling infördes 2005, och då ersatte den gamla försäkringsmäklarlagstiftningen. För att få förmedla försäkringar som huvudsaklig verksamhet krävs idag individuell certifiering, samt registrering hos Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet. Försäkring är alltså en jämförelsevis reglerad marknad i Sverige.

Att vända sig till en registrerad försäkringsförmedlare som kan ge rådgivning är ett sätt att enkelt få hjälp med svåra frågor, i synnerhet när urvalet ökar. Rådgivningen är vanligen kostnadsfri och tar för genomsnittskunden ungefär 5-15 minuter.

”Rådgivning ökar tryggheten och blir en kvalitetsstämpel. Dessutom sparar man inte sällan tid och pengar jämfört med att göra hela jobbet själv.” avslutar Erik Lif.

För mer information kontakta:
Erik Lif, Informationschef, Insplanet
Tel: +46 (0)8-51 000 062 eller +46 (0)704 386828.
Epost: erik.lif@insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-51 000 001
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00