Hur skyddar dina försäkringar dig när stormen rasar

Pressmeddelande 2006-10-27

En storm är på väg in över Sverige. SMHI utfärdar en klass 3-varning för Västerbotten och Ångermaland. Utöver Norrland är även södra Sverige och östra Svealand och västkusten utsatta områden för de kommande stormbyarna. Sammanfattningsvis är det nästan hela landet som berörs. Stormen sägs vara det värsta sedan stormen Gudrun, som orsakade sakskador för hundratals miljoner kronor på svenska skogsbruk och fastigheter.

Ett stort antal elabonnenter meddelas ha varit utan ström redan nu under morgonen och vädret sätter även stopp för färjetrafik. I norr förväntas ett stort snötryck och i söder mer regn och blåst upp med vindbyar på 15-20 m/s

Vad gäller då i försäkringshänseende? Hur skyddar man sin egendom, villa, fritidshus eller bil mot snötryck, nedfallna träd eller översvämningar?

Villaförsäkringen täcker skador på byggnad orsakad av storm (naturskada), under förutsättningen att vindstyrkorna överskrider den meteorologiska klassningen av storm, > 21 m/s. Det finns dock försäkringsbolag som tar skador för fallande flaggstänger eller träd där vindstyrkan är lägre än > 21 m/s.

Det är viktigt att poängtera att skador på tomtmark orsakade av storm inte vanligtvis täcks i grundskyddet i villaförsäkringen. Detta gäller tex. skador på flaggstång, staket, växthus m.m. Det kan man i vissa försäkringsbolag lösa genom att teckna ett skydd för tomtmark vilket ges genom att ha tillägg som kallas Allrisk byggnad/HusExtra/Husallrisk. Ett tilläggsvillkor som är bra att undersöka om det finns i din försäkring i förväg. Fråga ditt försäkringsbolag hur de täcker denna typ av skador som kan uppkomma på din egendom.

Vad gäller översvämning så täcks skador som uppkommit av utifrån kommande vatten av villaförsäkringen. Ersättning gäller endast till följd av skyfall, eller stigande vatten. Vid översvämning får man normalt betala en förhöjd självrisk, lägst 10 000 kr eller 10 % av skadekostnaderna. Tomtmarker som skadas av översvämning täcks inte av en villaförsäkring likaså gäller om sjöbodar, båthus eller växthus skadas. Villkoren är i stort sätt identiska hos de flesta försäkringsbolag när det gäller översvämning på villa och fritidshus. Det finns däremot tilläggsförsäkringar likt Allrisk byggnad där förhöjd självrisk tas bort.

Har du fritidshus ersätter inte alla försäkringsbolag snötryck, så en rekommendation är att ta reda vad som gäller för din försäkring.
På motorfordon ersätter helförsäkringen skador på fordon orsakade av stormen dvs. över 21 m/s. Har man bara trafikförsäkring täcker inte försäkringen skador på fordonet.

Sammanfattningsvis kan det vara värt att notera att det är en fördel att kontakta ditt försäkringsbolag för att diskutera villkoren i förväg. Ett annat alternativ är att kontakta din försäkringsförmedlare som kan hjälpa till att jämföra olika villkor. På så sätt vet ni ert totala skydd och kan även teckna de tilläggsförsäkringar som ni tror er behöva inför en extremare natursituation likt den vi står inför idag. Det är inte säkert att det behövs extra försäkringar, men varför inte vara förbered.


Om Insplanet AB

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 430 000 kunder.[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00